Nasze usługi


 • księgi przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
 • sprawozdania finansowe
 • ewidencje i sprawozdania
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie wniosków
 • reprezentowanie podatnika przed urzędami
 • pomoc w rejestracji działalności
 • księgowość on-line
 
Oferta

Kontakt

 
Biuro Rachunkowe Agnieszka Włodarczyk
  
 
address-ico.jpg
ul. Szopena 20/3
48-300 Nysa
telephone-ico.jpg
kom. 0 696 109 736
 
 
 
Formularz
Oferta

 

Zakres usług

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

 • prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość),

 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,

 • prowadzenie ewidencji przychodów ryczałtu ewidencjonowanego,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,

 • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),

 • prowadzenie kadr i płac,

 • sporządzanie sprawozdań GUS,

 • wyprowadzanie zaległości,

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych osób fizycznych,

 • sporządzanie deklaracji od środków transportu,

 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,

 • sporządzanie deklaracji opłat środowiskowych / np. emisja spalin do środowiska/,

 • sporządzanie deklaracji dla podatku akcyzowego,

 • kompletowanie dokumentacji w celu rejestracji handlowca zarejestrowanego i nie zarejestrowanego,

 • sporządzanie wniosków rejestracyjnych do PFRON-u

 • sporządzanie wniosków kredytowych,

 • sporządzanie wniosków leasingowych,

 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,

 • reprezentowanie podatnika przed urzędami skarbowymi i ZUS-em,

 • pełny zakres usług BHP,

 • księgowośc on-line,

 • inne, w zależności od potrzeb klienta.